Αρχική σελίδα » Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

 

1.       Η δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό γίνεται ομαδικά από το σχολείο  ή ατομικά από κάθε μαθητή;

Το σχολείο δηλώνει συμμετοχή. Δεν δηλώνει κάθε μαθητής ξεχωριστά στην πλατφόρμα. Οι μαθητές δηλώνουν στους εκπαιδευτικούς, αν συμφωνούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Οι εκπαιδευτικοί για κάθε τάξη καταγράφουν τον αριθμό των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν και συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία της πλατφόρμας.

2.       Γίνεται διαφορετική δήλωση για κάθε τμήμα ή τάξη;

Όχι, δηλώνετε συμμετοχή ως σχολείο. Σε μια δήλωση αναφέρονται όσα τμήματα και τάξεις επιθυμούν να διαγωνισθούν.

3.       Μπορεί να δηλώσει συμμετοχή μόνο μία τάξη (π.χ. μόνο Στ);

Ναι, μπορεί να δηλώσει μόνο μία τάξη ενός σχολείου και όποια τμήματα το επιθυμούν.

4.       Σε ποιους μαθητές απευθύνεται ο Κλείταρχος και σε ποιους η Βερενίκη;

Σχετικά με τις δύο κατηγορίες, ο Κλείταρχος απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που έχουν την ελληνική ως μητρική ή πρώτη γλώσσα και δεν παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Από την άλλη, η Βερενίκη απευθύνεται σε μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα και έχουν ικανοποιητικό επίπεδο ελληνομάθειας αλλά όχι ανάλογο των ελληνόπουλων. Επίσης η Βερενίκη απευθύνεται σε μαθητές με διεγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, όπως π.χ. παιδιά με δυσορθογραφία ή δυσαναγνωσία.

5.       Πώς ακριβώς γίνεται η επιλογή μεταξύ Κλείταρχου ή Βερενίκης;

Η επιλογή μεταξύ Κλείταρχου ή Βερενίκης έγκειται στην κρίση των εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τους μαθητές. Είναι πιο ορθό τα παιδιά που δεν παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες και έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική να διαγωνισθούν στον Κλείταρχο. Ακόμη δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στη Βερενίκη Έλληνες μαθητές με χαμηλές επιδόσεις στα γλωσσικά μαθήματα. Τέλος, αν ένας μαθητής εντάσσεται τυπικά στη Βερενίκη, αλλά επιθυμεί να συμμετέχει στον Κλείταρχο, ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τον μαθητή λαμβάνουν την τελική απόφαση. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, οπότε ο εκπαιδευτικός κρίνει βάσει του γλωσσικού προφίλ των μαθητών του και λαμβάνει την τελική απόφαση.

6.       Προβλέπεται εγκριτικό σημείωμα από τους γονείς, προκειμένου να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οι μαθητές;

Η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θέσει το ΙΕΠ για τη συμμετοχή των μαθητών σε διαγωνισμούς. Γι’ αυτόν τον λόγο, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού σχετικό έντυπο, που μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση και την υπεύθυνη δήλωση των γονέων και κηδεμόνων. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε σχολείο  είναι ελεύθερο να ασκήσει την πολιτική του ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων.