Αρχική σελίδα » Περιγραφή του Διαγωνισμού

Περιγραφή του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην καλλιέργεια της αγάπης και του ενδιαφέροντος των μαθητών για την ελληνική γλώσσα. Οι μαθητές διαγωνίζονται στην κατανόηση κειμένου και σε δραστηριότητες που αφορούν το λεξιλόγιο, τις μορφοσυντακτικές δομές και την παραγωγή γραπτού λόγου στο πλαίσιο της κειμενοκεντρικής προσέγγισης και της λειτουργικής γραμματικής.

Ο γλωσσικός διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες των Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και υλοποιείται σε δύο άξονες: αφενός ο Κλείταρχος απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που έχουν την ελληνική ως μητρική (ή πρώτη γλώσσα), αφετέρου η Βερενίκη σε μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα ή δικαιούνται διαφοροποιημένη εξέταση. Οι εκπαιδευτικοί, γνωρίζοντας το γλωσσικό προφίλ των μαθητών τους, προτείνουν τη συμμετοχή στον Κλείταρχο ή τη Βερενίκη.