Αρχική σελίδα » Βάση Υλικού

Βάση Υλικού

Τα κείμενα και οι ενδεικτικές δραστηριότητες που θα βρείτε στη Βάση Υλικού αφορούν την Πέμπτη και την Έκτη Τάξη.  

Ο Κλείταρχος απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που έχουν την ελληνική ως πρώτη γλώσσα, αφετέρου η Βερενίκη σε μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα ή παρουσιάζουν διαπιστωμένες δυσκολίες μάθησης.